Maak een afspraak

Klachten

Keuringarts heeft als doel om altijd een prettige en toegankelijke manier dienstverlening aan u te bieden. Desondanks komt een klacht over onze dienstverlening een enkele keer voor; deze beschouwen wij als een gratis advies van u. Ons streven is om samen met u tot een oplossing te komen en om onze dienstverlening continue te verbeteren.

Onterechte klachten

Het kan dat soms klachten over artsen binnen komen die niet bij ons werkzaam zijn. Zie bijvoorbeeld klacht.nl. Wij verzoeken u deze klachten desondanks te mailen naar: info@keuringarts.nl. zodat wij hiervan op de hoogte zijn en/of de bevoegde autoriteiten hierover in kennis kunnen stellen.

Procedure

De procedure voor het indienen van klachten gaat als volgt. 

  1. U dient uw klacht in door een email te sturen naar info@keuringarts.nl
  2. Hierna ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht

Is de klacht voor Keuringarts bedoeld, dan nemen wij uw klacht in behandeling en passen wij hoor-en wederhoor toe (een verhaal heeft altijd twee kanten).

Bij afronding van uw klacht hopen we u naar tevredenheid te kunnen berichten binnen 14 werkdagen. Is de klacht niet voor ons bestemd, dan zullen wij u zo goed mogelijk proberen door te verwijzen.

Klachten CBR

Uw klachten kan in de meeste gevallen betrekking hebben op het handelen van het CBR en/of hebben de organisatorische problemen bij het CBR ook rechtstreeks gevolgen voor onze dienstverlening aan u. Dit betreuren wij!

U kunt uw klachten over het CBR rechtstreeks indienen bij het CBR: 'Een klacht indienen'

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram