Maak een afspraak

Privacy Beleid

Keuringarts.nl, gevestigd aan Oder 20, Unit D3459, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Keuringarts.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keuringarts.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om diensten bij u af te leveren (keuring aan huis).
  • Om eventuele vervolgafspraken met u te maken naar aanleiding van de keuring.

 

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keuringarts.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 6 maanden.

 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Keuringarts.nl verstrekt geen gegevens aan derden, mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van cookies, zo krijgen wij beter inzicht in wat de behoeftes van onze klanten zijn. Met deze gegevens kunnen wij bijhouden hoe u gebruik maakt van onze website. Zo kunnen wij het gebruiksgemak en uiteindelijk uw ervaring op onze website verbeteren.

We maken gebruik van cookies bij:

  • Google Analytics
  • Google Adwords

 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keuringarts.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@keuringarts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keuringarts.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van SSL-certificaten, dit zorgt ervoor dat het verkeer van en naar Keuringarts.nl over een versleutelde verbinding gaat, waardoor bijvoorbeeld kwaadwillenden geen data meer kunnen onderscheppen. Ook maken wij gebruik van een intern verwerking register waar alle medewerkers verplicht van op de hoogte moeten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@Keuringarts.nl

Keuringarts.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens:

Keuringarts.nl

Wolga 9D, unit D3459 Den Haag

Telefoon: 085-1309699

E-Mail: info@keuringarts.nl

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram