Maak een afspraak

Privacy Beleid

Dit is het privacy statement van Keuringarts B.V, hierna Keuringarts. Keuringarts is gevestigd aan Oder 20, Unit D3459, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 82411433 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In dit document wordt beschreven hoe Keuringarts zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Keuringarts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonadres
 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Afwijkend afleveradres;
 • Financiële gegevens;
 • Medische gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Keuringarts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en het verbeteren van de dienstverlening;
 • Om diensten bij u af te leveren (keuring aan huis).
 • Om diensten aan u te leveren (keuring op locatie)
 • Om eventuele vervolgafspraken met u te maken naar aanleiding van de keuring.
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Keuringarts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan 6 maanden.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Keuringarts verstrekt geen gegevens aan derden, mits dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkers overeenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Google en Microsoft ten behoeve van marketingdoeleinden. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres.

Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, financiële gegevens, medische gegevens en contact- en NAW-gegevens.

Arbodienst, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, financiële gegevens, medische gegevens en contact- en NAW-gegevens.

Zelfstandig artsen, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres, financiële gegevens, medische gegevens en contact- en NAW-gegevens.

Locatiebeheerders en/of receptie ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website maakt gebruik van cookies, zo krijgen wij beter inzicht in wat de behoeftes van onze klanten zijn. Met deze gegevens kunnen wij bijhouden hoe u gebruik maakt van onze website. Zo kunnen wij het gebruiksgemak en uiteindelijk uw ervaring op onze website verbeteren.

We maken gebruik van cookies bij:

 • Google Analytics
 • Google Adwords

Om de website te laten functioneren maken wij gebruik van Google. Google ontvangt gegevens over het gebruik van de website. Meer informatie over de gegevens die Google verzameld kunt u vinden in deze privacyverklaring.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Keuringarts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@keuringarts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Keuringarts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Dit doen wij o.a. door gebruik te maken van SSL-certificaten, dit zorgt ervoor dat het verkeer van en naar Keuringarts.nl over een versleutelde verbinding gaat, om te voorkomen dat bijvoorbeeld kwaadwillenden data kunnen onderscheppen. Ook maken wij gebruik van een intern verwerking register waar alle medewerkers verplicht van op de hoogte moeten zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@keuringarts.nl

Keuringarts wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. Keuringarts behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Keuringarts aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Keuringarts voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Wijzigingen Privacy Statement

Keuringarts kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 22 Februari 2023.

Contactgegevens:

Keuringarts.nl

Oder 9, unit D3459 Den Haag

Telefoon: 085-1309699

KVK: 82411433

E-Mail: info@keuringarts.nl

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram