Maak een afspraak

Rijbewijskeuring ouderen 75+

Maak nu een afspraak

Wat je moet weten over rijbewijskeuring ouderen (75+)

Het gemak dient de mens. En een auto biedt van alle vervoersmiddelen waarschijnlijk het meeste gemak. Ook na uw 75 jaar wil u van dit gemak blijven genieten.

Met de invoering van de medische keuring voor ouderen vanaf de leeftijd van 75 jaar en ouder, wordt aan u de gelegenheid geboden om door te blijven rijden en dit vooral veilig te doen.
Voor Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar kunt bij Keuringarts terecht voor een snelle, vlotte en professionele medische keuring.

Rijbewijskeuring 75+ B/E kost

€ 69,00 incl 21% BTW.

Maak nu uw afspraak.

Laden...

Automobilisten

Automobilisten van 75 jaar of ouder, met in hun bezit rijbewijs B, moeten voor het verlengen hiervan een medische keuring ondergaan , namelijk de rijbewijskeuring ouderen(75+). Er zal namelijk worden nagegaan of u lichamelijk als geestelijk nog in staat bent om een auto goed te kunnen besturen. Met het ouder worden neemt het risico op ongelukken ook toe. Het doel van de rijbewijskeuring bij ouderen is dat u ook na uw 75e jaar veilig auto blijft rijden met een geldig rijbewijs.

Motorrijders

Motorrijders met een rijbewijs A, die 75 jaar of ouder zijn, moeten zich ook onderwerpen aan de medische herkeuring oftewel rijbewijskeuring van ouderen (75+).

Waarop u moet letten:

 1. Wanneer uw rijbewijs verloopt 
 2. Hoe oud u op die dag bent.

Wanneer kunt u met de procedure beginnen?

De procedure voor uw rijbewijskeuring kunt u het best minstens 5 of 6 maanden voordat uw rijbewijs komt te vervallen in gang zetten. Dit vanwege de grote drukte bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen waardoor wellicht u langer op reactie moet wachten. Daarnaast kan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen u misschien u ook nog vragen om een aparte afspraak bij een medisch specialist te maken ten behoeve van de keuring.

Geldigheidheid medische verklaring voor rijbewijskeuring

De verklaring, die u na de medische keuring voor rijgeschiktheid ontvangt van het Centraal Bureau Rijbewijskeuringen is voor een jaar geldig. Met deze verklaring kunt u uw rijbewijs verlengen bij het gemeentehuis.

Gezondheidsverklaring voor rijbewijskeuring

Om te beginnen met de aanvraag voor de verlenging van uw rijbewijs heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Deze verklaring is verplicht en kunt u vooraf kopen en wel online of op papier.

 • Online

Voor online oftewel digitaal moet u gaan naar de website van het CBR, en dan naar de “Mijn CBR” omgeving. Dit doet u door te gaan naar www.mijn.cbr.nl. . U heeft wel een DigiD account en internetbankieren hiervoor nodig. U logt op de website in met uw DigiD gegevens, waarna u een aantal vragen over uw gezondheid dient in te vullen met “ja” of “nee”. Op basis van deze vragen krijgt u een of meerdere formulieren in uw “Mijn CBR mailbox”. Deze formulieren hebben elk een “ZD code”. U dient de “ZD code” van elk van deze formulieren mee te nemen, of de formulieren uit te printen en mee te nemen naar de keuring.

 • Op papier

Deze koopt u bij de meeste gemeenten, of op enkele CBR locaties. U stuurt het op naar het CBR waarna u de benodigde papieren terug gestuurd krijgt. Dit duurt een paar weken.

Wat moet u meenemen bij de medische keuring?

 • Verwijsbrief CBR

Vanaf 1 maart 2019 bestaat de verwijsbrief van het CBR uit de zogenaamde ZD codes uit het reguliere keuringsverslag en eventuele aanvullende keuringsverslagen voor de arts.

 • Aanvullende keuringsverslagen

De aanvullende keuringsformulieren kunnen n betrekking hebben op bijvoorbeeld de visus, diabetes, hart- en vaatziekten etc.. De formulieren of bijbehorende “ZD-codes” bestemd voor de keuringsarts neemt u mee. Zijn er formulieren voor de oogarts en neuroloog, dan moet u een afspraak maken met de specialist in kwestie.

 • Urine

Voor het urine onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. U neemt deze mee in een urinecontainertje, die u kunt kopen bij de apotheker of huisarts. Uw urine mag het liefst niet ouder zijn dan twee uur.

 • Medisch overzicht

U dient een actueel medisch overzicht te overleggen van de apotheek of huisarts. In geval u geen medicijnen gebruikt, kunt u een blanco exemplaar met daarop alleen uw naam indienen.

 • Contactlenzen

Indien u bij de test van uw gezichtsvermogen uw lenzen niet wil uitdoen, kunt u het recept van de opticien, waarop de sterkte staat, meenemen of de verpakking van de lenzen. 

 • Rijbewijs

Heeft u nog geen ander rijbewijs, dan mag u wel een ander, geldig, identiteitsbewijs overleggen.

 • Onderzoek van de rijbewijskeuringsarts

Het keuringsverslag en eventuele aanvullende keuringsformulieren worden door de arts ingevuld. De arts gaat vragen, die u met ja heeft beantwoord, met u doornemen en opmerkingen bijschrijven. Het medicatieoverzicht, dat u heeft meegekregen van de apotheek wordt door de arts doorgenomen en aan u zal worden gevraagd of u momenteel onder behandeling bent of bent geweest van een medisch specialist. Verder wordt nagegaan of uw rijbewijs nog geldig is, of deze voor een kortere periode is afgegeven en of er codes op voorkomen, die een beperking aangeven.

Verder onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, onderzoek van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, functie van armen, benen en rug en globale indruk van cognitieve en sociale functies.

Uitslag medische keuring voor rijbewijskeuring

De uitslag van de medische herkeuring krijgt u gemiddeld binnen vier weken via de post of via de “Mijn CBR” omgeving.

Digitaal invullen keuringsverslag

Er staan ZD codes vermeld op de verwijsbrief bij uw keuringsverslag. De arts kan hiermee uw formulieren online invullen en deze gelijk verzenden naar het CBR.

Zelf digitaal verzenden gezondheidsverklaring

U kunt de gezondheidsverklaring invullen via “Mijn CBR”. U logt in met uw DigiD en betaalt via iDeal. Nadat u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en betaald krijgt u bevestiging van het CBR dat de verklaring in goede orde is ontvangen. Hierna ontvangt u via Mijn CBR bericht met meer informatie. Ook kunt u op Mijn CBR de status van uw aanvraag op elk moment nagaan. Is de gezondheidsverklaring per post verzonden, dan krijgt u van het CBR binnen een week een bevestiging dat het is ontvangen.

Kostendekking via zorgverzekering

U kunt bij uw zorgverzekeraar navraag doen of u een deel van de kosten terug krijgt.

Behandeling van keuringsverslag door het CBR

Ontvangst verslag. Het verslag bereikt na enkele weken het CBR en deze kunt u dan ook zien in uw mijn.cbr.mailbox.

Bijkomende gegevens

Soms heeft het CBR wat meer gegevens van de keuringsarts nodig. Indien dit het geval is moet u contact opnemen met Keuringarts. Keuringarts zorgt ervoor dat de arts op de hoogte wordt gesteld en u zo snel mogelijk geholpen wordt. Een afspraak hiervoor is kosteloos.

Specialistische keuring

Er staan ZD codes vermeld op de verwijsbrief bij uw keuringsverslag. De arts kan hiermee uw formulieren online invullen en deze gelijk verzenden naar het CBR.

Zelf digitaal verzenden gezondheidsverklaring

In sommige gevallen is een aanvullende keuring nodig van een internist, neuroloog, cardioloog, oogarts of psychiater. Betreft het feitelijke informatie zoals bij nierschade, ICD, dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele klachten dan kunt u bij uw eigen specialist wezen. Mocht uw specialist weigeren, dan kunt u het CBR hiervan op de hoogte stellen. Voor psychiatrische stoornissen zoals ADHD, ADD, autism, alcohol- en drugsmisbruik, gaat het CBR u verwijzen naar een onafhankelijk specialist. Deze behandelingen voor een aanvullende keuring zult u zelf moeten bekostigen.

Test voor rijgeschiktheid

Bij sommige bestuurders is wat aanvullende informatie verplicht om vast te stellen hoe hun praktische rijvaardigheid is. Mocht dat zo zijn, dan wordt u  door de medische adviseur van het CBR verwezen om een rijtest te doen. Het gaat in deze om een rijtest en geen nieuwe rijexamen.

Uitnodiging voor technisch onderzoek

Bij een technisch onderzoek wordt nagegaan of er in uw auto aanpassingen gepleegd moeten worden. Welke aanpassingen noodzakelijk zijn, wordt aan u medegedeeld.

Rijden met een lichamelijke of geestelijke beperking

Ook al heeft u een lichamelijke of geestelijke beperking, vaak kunt u wel zelfstandig een auto op de weg besturen. Ook voor motorrijders, die een handicap hebben, zijn er mogelijkheden geschapen om op de weg te komen.  Met behulp van technische aanpassingen en trainingen van een deskundige rij-instructeur, lukt het om de tekortkomingen te beperken. Het CBR biedt u in deze de nodige hulp aan.

Beslissing CBR ten aanzien van rijbewijskeuring

In de meeste gevallen neemt het CBR aan de hand van de ingevulde gezondheidsverklaring automatisch een besluit voor een rijbewijskeuring. Bent u gezond dan wordt u voor rijgeschikt verklaard en een heeft u voldaan aan de rijbewijskeuring. In andere gevallen is er soms wat meer informatie nodig. U moet dan voor keuring naar een arts of u gaat een rijtest moeten doen. Na beoordeling van de medische adviseur van het CBR, kunt u de volgende beslissingen verwachten:

 1. U bent medisch rijgeschikt bevonden en krijgt een verklaring voor verlenging van uw rijbewijs.
 2. Er is nog meer medisch informatie van u nodig
 3. U moet een rijtest doen.

Geldigheid verklaring rijbewijskeuring

Is uw rijbewijs nog niet vervallen en u heeft uw verklaring voor rijbewijskeuring inmiddels al ontvangen, dan is de verklaring voor hoogstens nog een jaar geldig.

Verlenging rijbewijs

Voor het verlengen van uw rijbewijs moet u bij de gemeente zijn.

U bent verplicht mee te nemen:

 • Uw oude rijbewijs
 • Pasfoto’s
 • Geld voor het nieuwe rijbewijs (houd u er rekening mee dat dit bedrag per gemeente verschillend is).

Keuringarts voert wekelijks keuringen uit in:

Brabant
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Limburg
Noord Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid Holland

Onze keuringen

Bij Keuringarts kunt u terecht voor de goedkoopste keuringen, van rijbewijskeuringen vanaf 75 
jaar tot medische keuringen voor beroepschauffeurs.

Fit-to-fly-verklaring

Heeft een fit-to-fly keuring nodig om op reis te gaan?

Lees Meer >

Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar

Behoud van uw rijbewijs is voor u belangrijk. Het biedt u flexibiliteit en onafhankelijkheid, u bent immers nog fit en vitaal.

Lees Meer >

Keuring groot rijbewijs C/D/E

Als men een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus) heeft behaald of wilt verlengen dan is een medische keuring nodig.

Lees Meer >

Klein vaarbewijs keuring

Voor iedereen die een Klein Vaarbewijs heeft aangevraagd en één of meerdere vragen over de Gezondheidsverklaring met 'ja' heeft beantwoord.

Lees Meer >

Medische keuring rijbewijs

Is uw gezondheidstoestand gewijzigd? Als uw gezondheidstoestand is veranderd moet u medisch gekeurd worden, ook als uw rijbewijs nog geldig is.

Lees Meer >

Taxipas keuring

Voor Taxipaskeuringen kunt bij Keuringarts terecht voor een snelle, vlotte en professionele medische keuring.

Lees Meer >

Touringcarchauffeur (Medibus)

Voor de keuring Touringcarchaffeur kunt u bij Keuringarts terecht, maak nu uw keuringsafspraak hier.

Lees Meer >

Verlenging Surinaams rijbewijs

Gaat u naar Suriname en bent u van plan een motorvoertuig te besturen, dan is een geldig vreemdeling en een buitenlands internationaal rijbewijs vereist.

Lees Meer >

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De belangrijkste factor in uw bedrijfsproces is uw medewerker. Een gezonde medewerker bepaalt uw resultaat.

Lees Meer >

KNAF Keuring

Deze keuring is bedoeld voor de EU/Nationale KNAF licentie en dus niet voldoende voor de Internationale KNAF licentie.

Lees Meer >

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

chevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram