Maak een afspraak

Het is een feit dat we allemaal ouder worden. De tijd staat dan ook voor niemand stil en brengt onvermijdelijk veranderingen met zich mee. Een van die veranderingen is de manier waarop ons brein het doet. Hoewel de ervaring en wijsheid die met de jaren komen natuurlijk erg grote voordelen zijn, kunnen er ook natuurlijk ook een pak uitdagingen ontstaan. Een van die uitdagingen is de mogelijke impact van onze ouderdom op onze rijvaardigheid.

In dit artikel duiken we dan ook meteen in de wereld van ouderdomsgerelateerde cognitieve afwijkingen en de relatie die deze kunnen hebben tot je rijgeschiktheid. We gaan het in dit artikel dan ook hebben over wat het nu eigenlijk betekent om ouder te worden, hoe het onze cognitieve vaardigheden beïnvloedt en wat dit nu allemaal betekent voor onze rijvaardigheid.

Wat is dementie?

Dementie, dat is een woord dat heel wat mensen de stuipen op het lijf jaagt. Maar weet je ook wat het echt betekent? Dementie is eigenlijk een verzamelnaam voor een hele hoop symptomen die samenhangen met een zekere achteruitgang van onze hersenen. Dit is spijtig genoeg iets dat wel vaker voorkomt bij het ouder worden.

Toch betekent dat niet dat alle oude mensen dement worden, verre van zelfs. Bij dementie, zie je bijvoorbeeld vaak dat mensen heel wat moeite hebben met dingen onthouden en het kan ook een stuk moeilijker worden om helder na te denken of concrete en heldere beslissingen te maken. Dat kan dan natuurlijk een effect hebben op hoe goed iemand kan rijden.

Dementie is een ouderdom gerelateerde cognitieve afwijking

In Nederland valt dementie onder de ouderdom gerelateerde cognitieve afwijkingen. Dit wil dan ook zeggen dat wanneer een 75-plusser op rijbewijs controle gaat er tests worden gedaan om te kijken of die persoon al dan niet lijdt aan dementie.

Wanneer de keuringsarts een vermoeden heeft dat je aan dementie lijdt kan dit spijtige genoeg een grote invloed hebben op je rijbeijws. De keuringsarts zal dan testen uitvoeren om na te gaan of dat vermoeden al dan niet gegrond was. De keuringsarts zal hiervoor een Orientatie en Geheugen, Praktische vaardigheden & aandacht, Sociaal en persoonlijk functioneren - test (ook wel OPS-test genoemd) uitvoeren. 

Welke invloed heeft dementie op je rijbewijs?

Wanneer je een rijbewijs voor een personenauto hebt mag je in sommige gevallen op zich aan een lichte vorm van dementie lijden. Wanneer dementie wordt vastgesteld kan je een rijtest afnemen bij een deskundige van het CBR die je daarna al dan niet rijgeschikt kan verklaren. Dit rijbewijs is dan geldig voor een bepaalde periode  waarna jij jezelf opnieuw moet laten testen. 

Wanneer je aan een ernstige vorm van dementie vorm van dementie lijdt kan je rijbewijs spijtig genoeg niet verlengd worden.

Wat te doen wanneer je twijfelt?

Wanneer je twijfelt of je al dan niet door de rijbewijscontrole kan komen is het een goed idee om contact op te nemen met een professionele keuringsarts voor advies of begeleiding. Je kan ons vandaag nog contacteren zodat je zonder zorgen je gezondheidsverklaring kan invullen en de medische keuring kan ondergaan.

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram