Maak een afspraak

Heb je je ooit wel al eens afgevraagd wat die rijbewijskeuringen nu precies inhouden? In Nederland worden rijbewijskeuringen namelijk uitgevoerd om de veiligheid op onze wegen te waarborgen. Er zijn dan ook heel wat verschillende soorten rijbewijskeuringen in Nederland, zoals bijvoorbeeld keuringen voor bestuurders van 75 jaar en ouder, keuringen voor een groot rijbewijs (C/D/E),de taxipas, touringcarchauffeurs, en de combikeuring.

Tijdens deze keuringen moet je vaak een ogentest afleggen. In dit artikel gaan we dan ook dieper in op wat die ogentest nu precies inhoudt en waarom de ogentest zo belangrijk is.

Ogentest tijdens een rijbewijskeuring voor ouderen

Het is natuurlijk van cruciaal belang dat oudere bestuurders regelmatig een rijbewijskeuring, inclusief een ogentest, ondergaan. Met de leeftijd kunnen de ogen namelijk aanzienlijk veranderen. Oudere bestuurders kunnen dan ook aan diverse aandoeningen lijden zoals staar, glaucoom, netvliesaandoeningen en zelfs diabetische retinopathie. Deze aandoeningen kunnen het zicht dan ook ernstig beïnvloeden en daarmee ook een erg negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid en veiligheid op de weg.

Er zijn hiervoor dan ook specifieke richtlijnen en protocollen opgesteld voor de oudere doelgroep. Op die manier kan men de veiligheid van zowel de bestuurder als andere weggebruikers waarborgen. Zo kan bijvoorbeeld bij staar (cataract) het gezichtsvermogen ernstig verminderd zijn, waardoor rijden op de openbare weg natuurlijk erg gevaarlijk kan worden.

Door een ogentest te laten uitvoeren kunnen potentiële risico’s op tijd geïdentificeerd worden. Indien nodig kunnen er dan ook passende maatregelen genomen worden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van aanpassingen in de brilsterkte of in ernstige gevallen zelfs het advies om niet meer achter het stuur te kruipen.

Het is daarom natuurlijk ook van het grootste belang dat oudere bestuurders hun gezichtsvermogen regelmatig laten controleren zodat iedereen lekker veilig de weg op kan.

Welke types ogentesten zijn er tijdens rijbewijskeuringen?

Wanneer je een rijbewijskeuring aflegt worden er op zich een aantal verschillende ogentesten uitgevoerd. Deze testen zijn afhankelijk van het soort rijbewijs dat je wilt behalen. Een van de basis oogtesten die wordt afgelegd is de eerstelijns test. Je hebt die waarschijnlijk al wel een keertje gedaan. Hierbij zal een arts een inschatting maken van je visuele vaardigheden. Dit doet hij of zij dankzij twee specifieke oogtesten. Een waarbij je gevraagd wordt om letters of ringen van een kaart te lezen en een andere die je vermogen test om te kunnen zien op verschillende afstanden.

Het tweede soort onderzoek dat kan worden uitgevoerd is het gezichtsveldonderzoek. Tijdens dit onderzoek zal je gevraagd worden om aan te geven wat je wel en niet kan zien in je gezichtsveld. Op die manier kunnen bepaalde beperkingen die het perifere zicht aantasten worden geïdentificeerd. Het perifere zicht is namelijk erg belangrijk voor het veilig rijden.

Wat als je niet aan de eisen voldoet

Maar wat gebeurt er nou wanneer je niet voldoet aan de visuele eisen? Wel dan worden de bevindingen doorgestuurd naar een adviseur van het CBR. Deze adviseur zal dan op zijn of haar beurt je situatie evalueren. Als er beoordeeld wordt dat je niet geschikt bent om te rijden kan dit betekenen dat jij je rijbewijs niet krijgt of niet kan verlengen. Nu, gelukkig is dit besluitvormingsproces erg strikt gereguleerd. Het proces is namelijk vastgelegd in de Eisen Rijgeschiktheid 2000.

© 2022 Website ontworpen door Archon Media. Alle rechten voorbehouden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram